Verwoorden

Mijn doel is om mensen tot hun recht te laten komen in een tekst.

Ik ben goed in het herordenen en stroomlijnen van gedachtegoed (al dan niet uitgeschreven) en het accentueren van mooie aspecten, in het Nederlands en Engels.

De fijnste opdracht voor mij is een opdracht van iemand die bereid is om te sparren, om zo samen tot een heldere en passende tekst te komen.

Op basis van een begintekst stel ik dus ook vragen. Wat is het belangrijkste dat je wilt overbrengen? Welke woorden of termen horen daarbij?

Ik zou ook een voorstel kunnen doen om de tekst iets anders in te delen, in te dikken of juist uit te breiden. Als je de argumenten of voorbeelden zus of zo indeelt, komt jouw boodschap duidelijker naar voren: wil je dat?

Zo komen we in een interactief proces tot een tekst die bij de opdrachtgever past, want het is en blijft uiteraard de tekst van jou als auteur.

Waar past mijn werkwijze bij?

Werkgerelateerde teksten met een menselijk gezicht

Bijvoorbeeld een lectorale rede, een onderzoeksvoorstel, een visiedocument, een persbericht, een voorwoord of samenvatting bij een beleidstekst of onderzoeksverslag.

Mijn analytische vaardigheden zijn op academisch niveau getraind. Ik heb de nodige ervaring op het gebied van zorg en welzijn (zoals ondersteunen eigen kracht en cliëntinitiatieven, ethiek & verstandelijk gehandicaptenzorg). Daarnaast heb ik veel managers van internationale bedrijven geïnterviewd voor korte artikelen in een marketingtijdschrift.

Persoonlijke teksten

Denk aan een tekst die je wilt voorlezen bij een uitvaart, of een superbeknopte samenvatting voor een bedankkaartje / bidprentje.

Piodoor_visitekaartje_glas_juli_2015

Piodoor is de naam van mijn eenvrouwszaak. Onder mijn eigen naam Paulien Rijkhoek ben ik actief als redacteur en vertaler.